Upravljanje s dokumentima i uredsko poslovanje

 •  

  Digitalni ured - upravljanje s dokumentacijom

   

  Uvedite digitalni poredak u svoje poslovanje, koristite eRačun, stavite sve dokumente na centralnu lokaciju. Više nikad nećete morati pretraživati registratore, ladice, pitati kolege, zvati telefonom. Documents Management System i Cloud tehnologija donose nebrojene prednosti i ubrzavaju vaše poslovanje.


  Isprobaj odmah

 • Jednostavno


  Jednostavno zaprimanje, klasifikacija, ispis naljepnica i dodavanje digitalnih priloga.

   

 • Digitalno


  Prihvaća digitalne priloge različitih formata i izvora. Izrada, primanje i slanje e-računa.

   

 • Efikasno


  Centralna pohrana svih dokumenata, brza pretraga i uvid u digitalne sadržaje.

   

 

 • Rad u oblaku


  Aplikaciju nije potrebno instalirati i dostupna je s bilo kojeg uređaja koji ima internet pretraživač.

   

 • Kontroliran pristup


  Svaki korisnik apliakcije ima uvid i može raditi samo s dokumentima koji su mu namijenjeni.

   

 • e-Dokumenti


  Rad s e-Dokumentima i elektronsko kolanje dokumenata s potvrdom prijema.

   

 

Funkcionalnosti aplikacije


Predmeti, dolazni i odlazni dokumenti se unose samo jedanput. Njihovo kolanje kroz sve dijelove aplikacije se ostvaruje kroz dostavnu i knjige pošte kroz koje se zaprimaju i potvrđuje primitak dokumenata s promjenama statusa, potvrdama i oznakama poslovnog procesa.

 • Prijemni ured :
  • zaprimanje i klasifikacija dokumenata
   • skenirani papirnati dokumenti
   • dokumenti u datotekama (pdf, txt, html, doc, docx, xls, xlsx, xml)
   • unos ulaznih računa i slanje u računovodstvo putem sheme za knjiženje
   • import ulaznih eRačuna (xml) sa posredničkog servisa i slanje u računovodstvo putem sheme za knjiženje
   • import izlaznih eRačuna (xml) i slanje na posrednički servis ili direktan e-maila kupcima s linkovima na .pdf i .xml računa
  • pregled urudžbenog zapisnika, kronološki pregled predmeta i zaprimljenih dokumenata
  • pregled ulaznih računa,
 • Knjige pošte i dostava:
  • knjiga primljene pošte (uvid korisnika samo u njegove zapise)
  • knjiga odlazne pošte (uvid korisnika samo u njegove zapise)
  • interna dostavna knjiga (uvid korisnika samo u njegove zapise)
  • potvrde prijema - verifikacije dokumenata
  • automatizirano ili manualno slanje obavijesti korisnicima koji su dobili pravo uvida
 • Aktivni predmeti:
  • predmeti u radu
  • predmeti u rokovniku
  • završeni, a/a predmeti
  • kolanje dokumenata
 • Arhiva - pismohrana
  • ograničeni uvid u predmete
  • vraćanje predmeta iz arhive u rad i nazad

Korisnička dokumentacija >>>

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE