Kontni (računski) plan

 
 1. Otvaranje novog kontnog plana
   
 2. Dodavanje analitičkog konta u kontni plan
   
 3. Dodavanje smislenog konta 
   
 4. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)   

   

Kod unosa zapisa u Kontni (računski) plan► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebe podatke   

Otvaranje novog kontnog plana


 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontni (računski) plan
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Kontni plan - upisati šifru (oznaku) kontno plana
Naziv - upisati naziv kontnog plana
Država - odabrati naziv države za koju se otvara novi kontni plan
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno        

Dodavanje analitičkog konta u kontni plan


 • u tabličnom prikazu (grid) označi se kontni plan u koji se dodaje analitički konto
 • odabere se kartica (tab) ►Konta u planu
 • na radnog traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Smisleni konto - odabrati šifru (oznaku) smislenog konta za koji "vežemo" novi analitički konto
Konto - upisati šifru (oznaka) novog analitičkog konta
Opis - upisati naziv novog analitičkog konta       

Dodavanje smislenog konta


 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontni (računski) plan
 • na radnoj traci klikne s na ikonu ►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se ►Nadređeni podaci►Smislena konta
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Konto - upisati šifru (oznaku) smislenog konta
Naziv konta - upisati naziv smislenog konta
Knjiženje - odabrati ►Da
Zatvaranje - ne koristi se
Prihod - odabrati ►Da  za konto na koji se knjiže nepoznate uplate
Trošak - odabrati ►Da za konto na koji se knjiže nepoznate isplate
Nepoznato plaćanje - odabrati ►Da za konto na koji se knjiže nepoznate uplate
Nepoznata isplata - odabrati ►Da za konto na koji se knjiže nepoznate isplate
Blagajna - odabrati ►Da za konto na koji se knjiži polog gotovine temeljem naplate u maloprodaji
Potraživanja od kupaca - odabrati ►Da za konto čije stavke se knjiže i u saldakonti kupaca
Obveze prema dobavljačima - odabrati ►Da za konto čije stavke se knjiže i u saldakonti dobavljača
Vrsta analtike - odabrati naziv analitike (partner, organizacijska cjelina....) koja će se koristi kod knjiženja na konto
Valuta - odabrati domicilnu valutu
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno
Novi smisleni konto dodaje se ukoliko kod dodavanja korisničkog analitičkog konta nije moguće povezivanje s nekim od postojećih smislenih konta (uspoređuje se opis - sadržaj smislenog i korisničkog konta).