Lingvist

Lingvist je aplikacija - registar kroz koji se dodaju, mijenjaju i prevode na različite jezike izrazi i fraze koje se koriste kao imena ili opisi u korisnički prilagođenim objektima ili kao meta podaci (podaci o podacima) u ostalim n-aos programima i registrima (organizacija, fakturiranje itd). Izrazi i fraze mogu se ispisati, poslati e - poštom ili izvesti u excel (xls), pdf ,html ili csv datoteku.
 
 1. Dodavanje izraza i fraza
 2. Prijevod izraza ili fraze na drugi jezik
 3. Pregled izraza ili fraza po jezicima
 4. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e - poštom)
 5. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 6. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)
Kod unosa zapisa u aplikaciju Lingvist  ► Polja označena sa * obvezno popuniti. ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke

Dodavanje izraza i fraza


 • na glavnom izborniku odabere se ►Internacionalizacija►Termini i fraze
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Termin ili fraza - upisati tekst izraza ili fraze
Novi izraz ili frazu upisati na engleskom jeziku

ili

 • na glavnom izborniku odabere se ►Internacionalizacija►Akcije►Brzo dodaj novu frazu
Termin ili fraza - upisati tekst izraza ili fraze na engleskom jeziku
Jezik - odabrati jezik na koji se izraz ili fraza prevodi
Prijevod - upisati prijevod izraza ili fraze na prethodno odabranom jeziku
ako ne postoji izraza ili fraza i prijevod na odabrani jezik- zapisuje se novi izraz ili fraza i prijevod
ako postoji izraz ili fraza bez prijevoda na odabrani jezik - zapisuje se prijevod uz postojeću izraz ili frazu
ako ne postoji izraz ili fraza i postoji isti prijevod na odabrani jezik - zapisuje se novi izraz ili fraza bez prijevoda         

Prijevod izraza i fraza na drugi jezik


 • na glavnom izborniku odabere se ►Internacionalizacija►Termini i fraze►
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se izraz ili fraza za koju se unosi prijevod na druge jezike
 • odabere se kartica (tab) ►Prijevodi
 • na radnoj traci klike se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Prijevod - upisati tekst izraza ili fraze na odabranom jeziku
Jezik - odabrati jezik na koji se prevodi izraz ili fraza    

Pregled izraza ili fraza po jezicima


 • na glavnom izborniku odabere se ►Internacionalizacija►Termini i fraze
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se ►Detalji►.. prijevod