Poveznice na datoteke

  • kliknuti na ikonu s desne strane polja:
  • ►može se unijeti samo jedna (1) poveznica (link)  na dokument
  • ►može se unijeti samo jedna (1) slika
  • za brisanje poveznice (link) ili slike kliknuti na ikonu (znak) X sa lijeve strane polja
  • na računalu odabrati mapu u koju su spremljeni digitalizirani dokumenti u pdf formatu
  • u mapi odabrati odgovarajući dokument
  • potvrditi odabir klikom na tipku Open ili slično ......

  • digitalizirani dokument ili slika sprema se u mapi (folder) na cloud serveru