n-aos Regrutiranje

Aplikacija Regrutiranje omogućuje praćenje oglasa za zapošljavanje, odnosno evidentiranje pristiglih prijava za zapošljavanje i stvaranje baze potencijalnih zaposlenika.
Svaki korisnik pristupa aplikaciji s jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom, te ima pristup onim dijelovima aplikacije koje su mu njegovim korisničkim ovlastima dodijeljena. Aplikacija nudi pregled zapisa prema zadanim kriterijima uz mogućnost pregleda u excel (xls), pdf, html i csv formatu,grafički prikaz te mogućnost ispisa. Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost brzog i jednostavnog slanja podataka e - poštom direktno iz aplikacije.
 
 1. Selekcija i odabir zaposlenika ((objava natječaja, prikupljanje prijava,pozivi kandidatima,provjera kandidata)
 2. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e-poštom)
 3. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 4. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)

Kod unosa zapisa u aplikaciju Regrutiranje► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona  s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke   

Selekcija i odabir zaposlenika  


Objava natječaja za radno mjesto

 • na glavnom izborniku odabere se ►Regrutiranje►Oglasi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Org.jedinica - upisati naziv organizacijske jedinice koja traži zaposlenika
Šifra - automatski se popunjava
Naslov - upisati naziv radnog mjesta
Min.edukacija ili titula - upisati potrebnu stručnu spremu za radno mjesto
Preporučeno obrazovanje - upisati potrebno zvanje za radno mjesto
Godine radnog iskustva - upisati potreban broj godina radnog iskustva za radno mjesto
Broj radnika - upisati broj traženih zaposlenika
Priprema - upisati osobu/tvrtku koja će obaviti pripremne radnje za raspisivanje natječaja za radno mjesto
Objavljeno - upisati medij (javno glasilo) objavljivanja oglasa za radno mjesto
Regruteri - upisati osobu - regrutera
Datum zaprimanja - upisati datum zaprimanja zahtjeva za zapošljavanje novog zaposlenika
Datum početka - upisati datum raspisivanja natječaja za radno mjesto
Datum završetka - upisati datum zatvaranja natječaja za radno mjesto
Datum zatvaranja - upisati datum do kojeg se može podnijeti prijava na natječaj za radno mjesto
Proračun - upisati planirani iznos troškova natječaja za radno mjesto
Sadržaj - upisati sadržaj i uvjete natječaja za radno mjesto kroz Wysiwyg editor
Slika - unosi se slika oglasa
Ocjena uspjeha - upisati ocjenu uspješnosti provedenog natječaja za radno mjesto 

Prikupljanje prijava kandidata  

 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik aplikacija"
 • u padajućem izborniku odabere se►Centralni izbornik aplikacija►Prijava kandidata ili Interna prijava ili Otvorena prijava
  • Prijava kandidata - ako se prijavljuje na javno raspisani natječaj za radno mjesto
  • Interna prijava - ako se prijavljuje na interno raspisani natječaj za radno mjesto odnosno natječaj samo za zaposlenike tvrtke
  • Otvorena prijava - ako se prijavljuje kao potencijalni budući zaposlenik
 • uz objavljeni oglas obvezno se i dodaje URL broj (web adresa) aplikacije kroz koju se može prijaviti na natječaj za radno mjesto
Prijavljujem se za - upisati naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava
Ime - upisati ime
Prezime - upisati prezime
Porezni broj - upisati osobni identifikacijski broj (OIB)
Spol - upisati
Slika - unosi se slika kandidata
 
Adresa prebivališta - upisati ulicu i broj prebivališta
Država prebivališta - upisati državu prebivališta
Mjesto prebivališta - upisati mjesto prebivališta
Telefon - upisati broj fiksnog telefona
Mobilni tel. - upisati broj mobilnog telefona
Primarni e-mail - upisati adresu e - pošte
Drugi e-mail - upisati adresu e - pošte
Boravište - upisati ako je različito od mjesta prebivališta
 
 
Državljanstvo - upisati državu
Država rođenja - upisati državu
Mjesto rođenja - upisati mjesto
 
Obrazovanje  - upisati naziv i mjesto završene obrazovne institucije (škola,veleučilište,fakultet) kroz Wysiwyg editor
Godina završetka - upisati godinu završetka obrazovne institucije
Naslov ili rang - upisati naslov stečen formalnim obrazovanjem
Stečeno zvanje - upisati zvanje stečeno formalnim obrazovanjem
Diploma - upisati poveznicu (link) na dokument ili sliku diplome
Jezici napredno/srednje/osnovno znanje - upisati jezik i stupanj poznavanja odabranog jezika
Informatika napredno/srednje/osnovno znanje - upisati informatičke vještine i/ili nazive aplikacija s kojima se vlada
Dodatne obuke - upisati opis i vremensko razdoblje dodatnog usavršavanja i osposobljavanje (završene tečajeve i sl.) kroz Wysiwyg editor
Certifikati ili potvrde - upisati  poveznicu (link) na posjedujuće certifikate (potvrde)
 
Zadnje radno iskustvo - upisati opis poslova kroz Wysiwyg editor
Ostala radna iskustva - upisati opis poslova kroz Wysiwyg editor
Godine radnog iskustva - upisati ukupan broj godina
Broj prethodnih radnih mjesta - upisati ukupan broj prethodnih radnih mjesta
Interesi - upisati hobije,sportske aktivnosti  i sl. kroz Wysiwyg editor
Društveni angažman - upisati članstvo u društvenim organizacijama (humanitarnim,političkim,kulturnim......) kroz Wysiwyg editor
Preporuka - upisati preporuke poslodavaca i sl.
Referentni radovi i projekti - upisati poveznicu (link) na referentne radove i projekte
Vozačka dozvola - upisati poveznicu (link) na dokument ili sliku vozačke dozvole
 
Životopis - upisati poveznicu (link) na dokument ili sliku životopisa
Molba - upisati kroz Wysiwyg editor

Pregled prikupljenih prijava kandidata

 • pregled podataka kandidata koji su se prijavili na raspisane natječaje/oglase za radna mjesta
 • na glavnom izborniku odabere se ►Regrutiranje►Oglasi
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se odgovarajući oglas
 • odabere se kartica (tab) ►Kandidati

Pregled prikupljenih životopisa kandidata

 • pregled podataka kandidata koji su se prijavili kao budući potencijalni kandidati
 • na glavnom izborniku odabere se ►Regrutiranje►Baza životopisa  

Pozivi kandidatima 

 • na glavnom izborniku odabere se ►Regrutiranje►Pozivi
 • na glavnom izborniku odabere se ►PostupciKreiraj novi poziv za kandidate
Oglasi - upisati naziv radnog mjesta za koje se pozivaju kandidati
Pozivi - upisati svrhu poziva
Na dan - upisati datum dolaska kandidata
Vrijeme - upisati vrijeme dolaska kandidata
Lokacija - upisati adresu lokacije dolaska kandidata
Sadržaj - odabrati sadržaj poruke ili upisati poruku
Kandidati koji su se prijavili za ovaj oglas - upisati ime i prezime jednog ili više kandidata►mogu se odabrati samo kandidati koji su se prijavili na natječaj/oglas za radno mjesto
Ostali kandidati iz baze životopisa - upisati ime i prezime jednog ili više kandidata ►mogu se odabrati samo potencijalni kandidati iz baze životopisa
Kandidati koji nastavljaju iz prethodnog kruga - upisati ime i prezime jednog ili više kandidata ►mogu se odabrati samo kandidati koji su prošli prethodnu selekciju (testiranje,razgovor)
Za definiranje sadržaja poruke za odabir na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Pokaži okruženje►Nadređeni podaci►Sadržaj poruke

Pozivi kandidatima e-mailom

 • na glavnom odabere se ►Regrutiranje►Pozivi
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se odgovarajući zapis poziva kandidatima
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Pošalji e-mail
Ponavljanje - odabrati
Ne - za prvo slanje poziva
Da - za ponovna slanje poziva

Provjera kandidata

 • na glavnom izborniku odabere se ►Regrutiranje►Pozivi
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se odgovarajući zapis poziva kandidatu
 • odabere se kartica (tab) ►Individualni pozivi
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►""Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni red"
Kandidati - ime i prezime kandidata►automatski se popunjava
Vrijeme - upisati vrijeme početka provjere kandidata►automatski se popunjava vremenom iz poziva
Na dan - upisati dan provjere kandidata ►automatski se popunjava danom iz poziva
Potvrdio - uključiti u slučaju potvrde dolaska kandidata po pozivu
Pristupio - uključiti u slučaju odaziva kandidata po pozivu
Zadovoljio - isključeno ili uključeno u zavisnosti od  rezultata provjere
Bodovi - upisati
Rezultati testiranja - upisati kroz Wysiwyg editor
Ide dalje - uključiti u slučaju nastavka provjere kandidata