Sheme dokumenata

Sheme dokumenata su  predpripremljeni nalozi ili temeljnice za knjiženje dokumenta u glavnu knjigu. Definiraju se prema vrstama dokumenata i poslovnim promjena koje se evidentiraju u glavnoj knjizi. Kroz stavke sheme dokumenata definiraju se konta (računi) knjiženja,naplata ili plaćanje i porezni status poslovnog dokumenta koji se knjiži.
 
  1. Dodavanje nove sheme dokumenata
  2. Stavke sheme dokumenata
  3. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata;dodavanje postojećih objekata)
Kod unosa zapisa u Sheme dokumenata ► Polja označena sa * obvezno popuniti. ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke 

Dodavanje nove sheme dokumenata


  • na glavnom izborniku odabere se► Vrsta sheme (sheme za računovodstvo,sheme za prodaju....) u koju se dodaje nova shema dokumenta
  • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Naziv - upisati naziv sheme dokumenta
Vrsta dokumenta - odabrati naziv vrste dokumenta za koju kreiramo shemu
Porezni status - odabrati naziv poreznog (PDV) statusa ►statusom određujemo vrstu porezne evidencije poslovnog dokumenta
Naplata i plaćanje - odabrati naziv plaćanja ili naplate ►odabir zavisi od toga da li poslovni dokument ima za posljedicu primitak ili izdatak novca
Opis - proizvoljan unos
Višejezični naziv - ostaviti prazno ili odabrati višejezični naziv sheme dokumenta
Osnovni - ne koristi se
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno        

Stavke sheme dokumenata


  • u tabličnom prikazu (grid) označi se odgovarajuća shema dokumenata
  • odabere se kartica (tab) ►Stavke sheme
  • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Reb.br. - upisati redni broj stavke u shemi dokumenata
Pozicija - odabrati odgovarajuću šifru - naziv pozicije ►pozicijom određujemo što je iznos stavke koji se knjiži
Konto - odabrati konto (račun) glavne knjige na koji će se knjižiti iznos stavke
Vrsta analitike - odabrati naziv analitike konta (računa) glavne knjihe na koji se knjiži iznos stavke
Strana - odabrati
duguje - ako teretimo konto glavne knjige na koji knjižimo iznos stavke
potražuje - ako odobravamo konto glavne knjige na koji knjižimo iznos stavke
Knjižiti - odabrati
Da - iznos stavke se knjiži u glavnu knjigu
Ne - iznos stavke ne knjiži se u glavnu knjigu
Početna stanja - odabrati
Da - za knjiženje početnog stanje glavne knjige
Ne - u  ostalim slučajevima
Završno knjiženje - odabrati
Da - za knjiženje zaključka konta glavne knjige
Ne - u  ostalim slučajevima
Pečat za knjiženje - odabrati
Da - stavka se pojavljuje kod knjiženje
Ne - stavke se ne pojavljuje kod knjiženje
Koristi se - odabrati
Da - stavka se koristi u shemi knjiženja
Ne - stavka se ne koristi u shemi knjiženja