Teritorij

Teritorij je registar država s pripadajućom administrativnom i teritorijalnom strukturom (regije,provincije ili županije,gradovi,poštanski uredi)i i lokalnom upravom. Uz  podatke o administrativnoj i teritorijalnoj  strukturi sadrži i dopunske podatke - zastava,ISO šifra,oznaka (dvoslova i troslovna), valuta, površina ,broj stanovnika,pozivni broj,statističke klasifikacije (UN subregije,klasifikacija djelatnosti). Registar sadrži 247 država i teritorija i više od 900.000 gradova. Svi podaci mogu se ispisati, poslati e - poštom ili izvesti u excel (xls), pdf ,html ili csv datoteku.
 
 1. Unos teritorijalne strukture (države,poštanski ured,gradovi)
 2. Unos lokalne uprave (pokrajine/županije,općine)
 3. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e-poštom)
 4. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 5. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)
Kod unosa zapisa u registar Teritorij  ► Polja označena sa * obvezno popuniti. ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke  

Unos teritorijalne strukture


Unos države

 • na glavnom izborniku odabere se ►Teritorijalna struktura►Države
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Država - upisati naziv države
Zastava - za unos slike otvoriti  Wysiwyg editor
ISO šifra države - upisati brojčanu ISO (International Organization for Standardization) šifru države
Dvoslavčana oznaka - upisati oznaku
Troslovčana oznaka - upisati oznaku
Jezik - upisati naziv službenog jezika države
Valuta - odabrati oznaku službenog sredstva plaćanja u državi
Pozivni broj - upisati pozivni telefonski broj države
Površina u četvornim kilometrima - upisati površinu u km2
Broj stanovnika - upisati broj stanovnika
UN subregije - odabrati naziv subregije kojoj pripada država
Članica EU - za članstvo uključiti check box
tld - upisati oznaku vršne domene države (top level domain)►internetski nastavak
Wikipedia - za unos poveznice (link) otvoriti Wysiwyg editor
Vrsta klasifikacije - odabrati naziv klasifikacije djelatnosti koja se koristi u državi

Unos poštanskog ureda

 • na glavnom izborniku odabere seTetirorijalna struktura►Države
 • u tabličnom pregledu (grid) obilježi se država za koju se dodaje poštanski ured
 • odabere se kartica (tab) ►Poštanski uredi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Poštanski broj - upisati broj poštanskog ureda
Pošta - upisati naziv poštanskog ureda
Pozivni broj - upisati telefonski pozivni broj poštanskog ureda

Unos grada

 • na glavnom izborniku odabere se ►Tetirorijalna struktura►Postupci►Brzo dodaj grad ili naselje
Država - odabrati naziv države za koju se unosi grad
Poštanski broj - upisati poštanski broj grada
Grad - upisati naziv grada

ili

 • na glavnom izborniku odabere seTetirorijalna struktura►Države
 • u tabličnom pregledu (grid) obilježi se država za koju se dodaje grad
 • odabere se kartica (tab) ►Gradovi u državi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Grad - upisati naziv grada
Poštanski broj - upisati poštanski broj grada
Pošta - odabrati pripadajući poštanski ured
Savezna država - upisati naziv
Županija - upisati naziv
Općinski - odabrati pripadajuću općinu
Opis - upisati kroz Wysiwyg editor             

Unos lokalne uprave


Unos pokrajina/županija

 • na glavnom izborniku ►Lokalna uprava►Pokrajina / županija
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Država - odabrati državu za koju se unose regije / pokrajine / županije
Šifra - upisati šifru regije / pokrajine / županije
Pokrajina / županija - upisati naziv regije / pokrajine / županije

Unos općine

 • na glavnom izborniku odabere se ►Lokalna uprava►Pokrajina / županija
 • u tabličnom pregledu (grid) obilježi se regija / pokrajina / županija za koju se unosi općina
 • odabere se kartica (tab) ►Općine
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Šifra - upisati šifru općine
Zajednica / mjesto - upisati naziv općine