Wysiwyg editor

Otvaranje Wysiwyg editora

  • kliknuti na ikonu s desne strane polja
  • ►ikona "Show wysiwyg"►može se unijeti tekst,slika ili poveznica (link) na dokument
  • ►ikona "Link file"► može se unijeti više poveznica (link) na dokumente
  • ►ikona "Link picture"►može  se unijeti više slika
  • za brisanje kliknuti na ikonu (znak) X s lijeve strane polja

Unos teksta

  • nakon otvaranja Wysiwyg editora upisati tekst i spremiti klikom na ikonu "Pošalji"

Unos poveznice (link)

  • na radnoj traci kliknuti na ikonu "Umetni / Izmjeni poveznicu "
Izvor - kliknuti na ikonu"Select file" s desne strane poljaodabrati spremljeni dokument
Tekst za prikaz - automatski se upisuje naziv odabranog dokumenta►po potrebi upisati proizvoljan naziv
Meta - ostaviti upisano
  • klik na tipku "U redu" za spremanje poveznice
  • klik na ikonu  "Pošalji" za zatvaranje Wysiwyg editora

Unos slike

  • na radnoj traci kliknuti na ikonu "Umetni /Izmjeni sliku"
Izvor - kliknuti na ikonu s desne strane polja "Upload image"►odabrati spremljenu sliku
Opis slike - automatski se upisuje naziv odabrane slike►po potrebi upisati proizvoljan naziv
Dimenzije - upisati ili ostaviti prazno
  • klik na tipku "U redu" za spremanje slike
  • klik na ikonu  "Pošalji" za zatvaranje Wysiwyg editora