Digitalni komplet za uredsko poslovanje

U P    je aplikacijski paket namijenjen malim i srednjim tvrtkama za cjelovito vođenje uredskog poslovanja i upravljanju s dokumentacijom uključivo i e-dokumente. Sadrži aplikacije i registre prilagođene za efikasnu provedbu uredskih procesa u malim i srednjim tvrtkama.

Komplet sadrži glavne i pomoćne aplikacije, te registre s matičnim podacima. Komplet se može dodatno proširiti i prilagoditi prema specifičnostima i konkretnim potrebama subjekta, ako za to postoji potreba.
Aplikacije u U P    kompletu:

  DIGITALNI URED  Digitalizacija i upravljanje s dokumentima, digitalna arhiva

  • digitalizacija dokumenata i urudžbeni zapisnik,
  • upravljanje s dokumentacijom i predmetima,
  • zaprimanje i slanje e-računa,
  • dostavne knjige i knjige pošte
  • digitalna arhiva

  RAD  Evidencija radnog vremena

  • dnevna evidencija radnog vremena,
  • bogati izvještajni pregledi po radnicima, vrstama rada, organizacijskim jedinicama, zadanom periodu,
  • generiranje mjesečne evidencije rada (za potrebe obračuna plaće) na osnovu dnevnih evidencija,
  • fond i stanje broja dana godišnjih odmora za radnike,
  • ispis i slanje obavijesti-rješenja o godišnjem odmoru zaposlenicima,

 

Kontaktirajte nas   

 

    Isprobaj aplikacije