Digitalni paket za uredsko poslovanje u gospodarstvu

U P    je aplikacijski paket namijenjen malim i srednjim tvrtkama za cjelovito vođenje uredskog poslovanja i upravljanju s dokumentacijom uključivo i e-dokumente. Sadrži aplikacije i registre prilagođene za efikasnu provedbu uredskih procesa u malim i srednjim tvrtkama.

Komplet sadrži glavne i pomoćne aplikacije, te registre s matičnim podacima. Komplet se može dodatno proširiti i prilagoditi prema specifičnostima i konkretnim potrebama subjekta, ako za to postoji potreba.
Aplikacije u U P    kompletu:

  DIGITALNI URED  Upravljanje s dokumentima i digitalna arhiva

 • digitalizacija dokumenata i urudžbeni zapisnik,
 • upravljanje s dokumentacijom i predmetima,
 • zaprimanje i slanje e-računa,
 • dostavne knjige i knjige pošte
 • digitalna arhiva

  ULAZ-IZLAZ  Evidencija prisutnosti

 • prijava i vrijeme dolaska na posao putem telefona ili računala,
 • odjava i vrijeme odlaska s posla putem telefona ili računala,
 • vrijeme povratka nakon izlaska u tijeku radnog vremena,
 • prisutnost, stanje prisutnih po lokacijama u realnom vremenu,
 • automatizirani prijenos u evidenciju radnog vremena.

  RAD  Evidencija radnog vremena

 • dnevna evidencija radnog vremena,
 • bogati izvještajni pregledi po radnicima, vrstama rada, organizacijskim jedinicama, zadanom periodu,
 • generiranje mjesečne evidencije rada (za potrebe obračuna plaće) na osnovu dnevnih evidencija,
 • fond i stanje broja dana godišnjih odmora za radnike,
 • ispis i slanje obavijesti-rješenja o godišnjem odmoru zaposlenicima,

  PUTOVANJA  Evidencija vožnji, putni nalozi, lokalne vožnje

 • Korištenje vozila, evidencija vožnji sa službenim i privatnim vozilima
 • Dokumenti putovanja: putni nalozi, obračuni lokalnih vožnji
 • Podaci o vozilima i vozačima

 

    Isprobaj aplikacije    

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE