Uređivanje korisničkih prava u n-aos aplikacijama

Prava na nivou glavnog objekta s pripadajućim objektima okruženja

Korisnička prava u n-aos aplikacijama se podešavaju na nivou svakog glavnog objekta. Svakom korisniku se može dodijeliti:

  • zabrana pristupa (početno stanje prava korisnika)
  • pravo čitanja podataka
  • pravo čitanja i pisanja (puna prava)
Prava dodijeljena korisniku za glavni objekt na kojem uređujemo prava se prenose i na sve objekte koji se nalaze u okruženju tog glavnog objekta - znači na objekte u postupcima, izvještajima, nadređenim objektima, povezanim detaljima, info podacima i detaljnim podacima koji se vide prilikom rada s glavnim objektom.

 

Podaci korisnika

Uz dvije oznake za vrstu prava, korisnici trebaju imati uneseno:

  • službenu e-mail adresu za potrebe primanja poruka iz n-aos aplikacija
  • porezni broj (OIB) za povezivanja korisnika i zaposlenika ako je potrebno
  • jezik na kojem će korisnik koristiti aplikaciju (ako je dozvoljena promjena jezika na nivou korisnika)
  • državu korisnika

Prava Administratora

Korisnici koji su proglašeni Administratorima dobivaju automatska puna prava (čitanje i pisanje) na sve glavne objekte u svim aplikacijama koje su omogućene licencom.
Osim toga Administratori imaju prava pristupa i rada sa adrministratorskim dijelom aplikacija kao što je i ovo Uređivanje prava korisnika.