HR & DMS FUSION

n-aos digitalni komplet za upravljanje ljudskim potencijalima i upravljanje dokumentacijom objedinjuje dva značajna segmenta poslovanja koji će digitalizirati vaše procese i podići ih na potpuno novu razinu. I sve to po nezamislivo povoljnim cijenama !

  DIGITALNI URED  Digitalizacija i upravljanje s dokumentima, digitalna arhiva, DMS

  REGRUTIRANJE  Prikupljanje prijava, komunikacija s kandidatima, selekcija i konačni odabir kandidata

  PROCJENA UČINKA  Postavljanje ciljeva i procjena učinka zaposlenika

  LJUDSKI POTENCIJALI  Registar zaposlenika sa svim potrebnim podregistrima

  RAD  Evidencija radnog vremena, planiranje rada i planiranje godišnjih odmora

  PLAĆE  Priprema i obračun plaće, JOPPD, specifikacije i zbrojni nalog za uplatu plaće

Uz poslovne funkcionalnosti, primjena tehnologije oblaka donosi lakšu komunikaciju i nadzor, bolju kontrolu pristupa i dostupnost 24/7 s bilo koje lokacije. Aplikacije su multijezične, isporučuju se na hrvatskom ili engleskom jeziku, a korisnici sami mogu napraviti prijevod na druge jezike. Komplet može sadržavati dvije ili više aplikacija iz odabira glavnih aplikacija (veliki paneli) u HR kompletu, ovisno o potrebama.

 

Kontaktirajte nas

ILI

Isprobajte aplikacije