Aplikacija Pisarnica

 •  

  Pisarnica i pismohrana

   

  Uredsko poslovanje za tijela javne i lokalne uprave, agencije, institucije od javnog značaja, te za sve ostale obveznike uredbe o uredskom poslovanju.

  Potpuna kontrola prava na uvid i kolanja dokumenata s obavještavanjem osoba i potvrdom preuzimanja. Razvođenje, rad, zaključenje i arhiviranje predmeta.  Isprobaj odmah

 • Zaprimanje i klasifikacija


  Jednostavna i efikasna digitalizacija, klasifikacija i davanje prava na uvid dokumenata.

   

 • Lako pretraživanje


  Ubrzajte i olakšajte pretraživanje podnesaka i akata unutar svojih predmeta i klasa.

   

 • Potpuna kontrola


  Svaki korisnik ima uvid i može raditi samo s predmetima i dokumentima koji su mu namijenjeni.

   

 

Tehnologija i digitalizacija


Pisarnica je moćan alat za povećanje efikasnosti uredskog poslovanja i važan je korak u prelasku na elektronsko poslovanje. Pisarnica prihvaća sve vrste digitalnih priloga - skenirane dokumente u različitim formatima (png, pdf, jpg), dokumente zaprimljene u elektronskom obliku (pdf, txt, html), prihvaća slike, poveznice na sadržaj odložen na serveru, kao i poveznice na vanjski sadržaj, karte, web stranice i sl.

Svi zaprimljeni dokumenti se automatski označavaju QR kodom, a svaki od upisa može prihvatiti velike količine teksta, slika, priloga ili multimedije.


Jednostavnost rada i sigurnost


Urudžbeni zapisnik unutar Pisarnice je podijeljen na tri upisnika. Upisnik neupravnih predmeta, predmeta upravnog postupka prvog i predmeta upravnog postupka drugog stupnja. Knjiga pošte, interna dostavna knjiga i knjiga za sve ostale vrste zaprimanja i otpremanja pismena su direktna posljedica rada pisarnice i evidencije kolanja dokumenata, bez potrebe dodatnog upisivanja. Pismohrana odnosno arhiva sastavni je dio pisarnice i omogućuje arhiviranje i vraćanje predmeta iz arhive jednim klikom.

Kontrola i upravljanje s kolanjem dokumenata je na najvišoj razini, a uz to pruža primjerenu tajnost i sigurnost tako što svaki korisnik ima uvid i može raditi samo s dokumentima koji su mu namijenjeni.


Organizacija procesa

Aplikacija   P I S A R N I C A   je podijeljena na prijemni ured odnosno pisarnicu, knjige pošte i dostave kroz koje se zaprimaju i potvrđuje primitak pismena, aktivne predmete na kojima rade referenti, arhivu i na arhivsku građu. Svi predmeti i pismena, odnosno podnesci i akti, se unose samo jedanput, a njihovo kolanje kroz sve dijelove aplikacije se ostvaruje različitim promjenama statusa, potvrdama i oznakama poslovnog procesa.

 • Pisarnica - urudžbeni zapisnik s tri upisnika:
  • upisnik neupravnih predmeta
  • UP/I - upisnik upravnih predmeta prvog stupnja
  • UP/II - upisnik upravnih predmeta drugog stupnja
  • knjiga urudžbenog zapisnika, kronološki pregled svih predmeta iz svih upisnika
 • Knjige pošte i dostava:
  • knjiga primljene pošte
  • knjiga odlazne pošte
  • interna dostavna knjiga
 • Aktivni predmeti:
  • plan klasifikacijskih oznaka
  • svi aktivni predmeti koji su dodijeljeni službeniku
  • predmeti u rokovniku
  • završeni, a/a predmeti
 • Arhiva - pismohrana
 • Arhivska građa

 

Korisnička dokumentacija >>>

 

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE