Plaće

 • Priprema, obračun, isplata plaće

   

  Pouzdano, fleksibilno, usklađeno sa zakonskim propisima. Podržano ugovaranje bruta, vrijednosti bruto sata, koeficijenta i platnog razreda, Jednostavan unos elemenata obračuna za nove zaposlenike.

  Isprobaj odmah

 

 • Priprema plaće


  Podaci ljudskih potencijala kao što su opisi i definicije radnih mjesta, podaci o karijeri zaposlenika, uz sve potrebne registre i obradu koja generira predloške zaposlenika za obračun plaće.

   

 • Obračun i isplata plaća


  Mjesečni obračun ili obračun u dva dijela, obračun neoporezivih i oporezivih naknada, plaće u naravi, obračun bolovanja, godišnji obračun plaće, specifikacije, zbrojni nalozi i JOPPD.

   

 • Moj HR info


  Aplikacijski portal za zaposlenike koji osigurava sigurnu dostavu isplatnih listića i rješenja za godišnji odmor, uz mogućnost proširenja za druge izvještaje i obavjesti namijenjene zaposlenicima.

   

 

Rad u oblaku


Aplikacija je smještena u oblaku, ne treba je instalirati i dostupna je s bilo kojeg uređaja koji ima internet pretraživač kao što su stolna računala, prijenosnici, tableti, pametni telefoni, s bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme. n-aos aplikacije su višejezične, isporučuju se s prijevodima za engleski i hrvatski, a od strane korisnika mogu se prevoditi i na druge jezike.

 

Procesna specifikacija

 • pristup i uvid u podatke ljudskih potencijala koji utječu na obračun plaće,
 • automatski izračun i pregled radnog staža izvan tvrtke, u tvrtci i ukupno (y-m-d),
 • automatski izračun i pregled prosjeka plaće,
 • revizijski dnevnik izmjena matičnih podataka,
 • obračun prema ugovorenom bruto iznosu, vrijednosti bruto sata rada, koeficijentu ili platnom razredu,
 • unos elemenata plaće novih zaposlenika putem automatizirane obrade,
 • priprema plaće zaposlenika u slučaju izmjena elemenata plaće, putem automatizirane obrade
 • obračun na mjesečnom nivou ili obračun i isplata u dva dijela (prvi i drugi dio plaće),
 • automatizirani obračun plaće, zaključenje i generiranje JOPPD (moguć pregled i manualna korekcija prije predaje),
 • automatizirana izrada specifikacija za knjiženje plaće,
 • automatizirana izrada zbrojnog naloga za isplatu plaće,
 • automatizirana izrada zbrojnog naloga u SEPA formatu za e-banking plaćanje,
 • godišnji obračun plaće,

 

Funkcionalna specifikacija

 • multijezičnost i prevođenje aplikacije (aplikacija se isporučuje s EN i HR jezikom, korisnici mogu prevoditi ostale jezike kroz samu aplikaciju),
 • multivalutnost (novčane vrijednosti se mogu unositi u različitim valutama), automatsko ili ručno ažuriranje tečajnica,
 • tablični prikaz podataka s nekoliko varijacija prikaza, te prikazom pojedinačnog zapisa,
 • prikaz grupiranih i agregiranih podataka s odabirom kriterija grupiranja,
 • pred-filtriranje podataka po značajnim kriterijima kao što su vremenski period i sl., uz mogučnost promjene i/ili nadopune predfiltera,
 • filtriranje podataka po svim kolonama tabličnog prikaza,
 • ispis ili izvoz podataka u tabličnom obliku u više formata (.csv, .html, .pdf, .xls),
 • ispis podataka kroz predpripremljene formatirane izvještaje,
 • uvoz podataka iz Excel datoteka,
 • dijeljenje pristupa dijelovima aplikacije, samo za čitanje ili za korištenje, privatno dijeljenje s korisnicima ili javno dijeljenje s vanjskim posjetiteljima,
 • obrade ili automatizirane obrade podataka - Postupci,
 • okruženje glavnog pregleda podataka s nadređenim, detaljnim, info podacima i povezanim detaljnim podacima,
 • pozivanje brzog unosa referentnih podataka iz forme za unos ili promjenu podataka (postupak "Brzo dodaj"),
 • poveznice (linkovi) unutar podataka za brzi poziv pregleda drugih podataka,
 • prilozi - polja za prihvat jednog ili više priloga (.pdf, .xlsx, .docx, .txt, .csv, ....),
 • slike - polja za prihvat jedne ili više slika (.jpg, .png, .bmp, ....),
 • polja za prihvat bogatog teksta, slika, multimedije - Wysiwyg HTML Editor.

 

Tehnološka specifikacija

 • aplikacija u oblaku, rad putem internet preglednika (full cloud-based application),
 • rad na stolnim i prijenosnim računalima koji imaju potpuni internet preglednik,
 • prilagodljivo sučelje za rada na pametnim telefonima i tabletima koji imaju potpuni internet preglednik,
 • serveri u najboljem data centru unutar EU s trostrukom vanjskom vezom od 500 GBit/s,
 • 1 GB veza servera na internet, minimum 100 MBit/s,
 • smještaj na dediciranim serverima, a ne virtualnim serverima,
 • privatan radni prostor za datoteke i privatnu (ne dijeljenu) MS SQL bazu podataka,
 • automatizirana izrada sigurnosnih kopija baze podataka,
 • automatizirano održavanje baze podataka,

 

Sigurnost i pouzdanost

 • SSL veza, https protokol povezivanja,
 • dedicirani serveri smješteni u najboljem data centru unutar EU,
 • višestruko neprekidno napajanje data centra,
 • dostupnost servera zajamčena od strane data centra >99% vremena,
 • izoliran, privatan radni prostor za datoteke i privatnu (ne dijeljenu) MS SQL bazu podataka,
 • dvostupanjska zaštita pristupa s obveznim korisničkim imenom (ne s e-mailom i ne s imenom i prezimenom) i kompleksnom lozinkom,
 • procedure za promjenu lozinke i zaboravljenu lozinku s provjerom kompleksnosti lozinke,
 • administratorski ili korisnički nivo pristupa,
 • davanje korisničkih pristupa za čitanje ili čitanje i pisanje na nivou pojedinačnog dijela aplikacije.

 

Korisnička dokumentacija Plaće >>>

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE