Politika kvalitete

Uvod

Globalizacija, sve veći broj konkurenata, sve zahtjevnije tržište, zahtjevi i potrebe zaposlenika, partnera i klijenata, brzina mijenjanja poslovnog okruženja, postavljaju sve teže zadatke pred svaku tvrtku, ali i izazov na dokazivanje sposobnosti i odgovornosti.

U N-LAB-u vjerujemo u uspješnost koja proizlazi iz kompetencija, inventivnosti, predanosti, sposobnosti i odgovornosti prožetih zajedničkim nazivnikom kvalitete.

Zadali smo si cilj sustavnog upravljanja procesima i aktivnostima u organizaciji kako bismo zadržali naše korisnike i privukli nove jer smatramo kako je ključ naše djelatnosti usmjerenost na klijenta. Nakon pokretanja postupka uvođenja standarda ISO 9001:2000 i njegove implementacije u naš sustav poslovanja, slijedilo je i dobivanje certifikata od strane certifikacijske kuće Det Norske Veritas. Certifikat ISO 9001:2000 smo dobili u rujnu 2004, a kasnije je usklađen prema izmjenama norme ISO 9001:2008. Budući da smo kompanija koja se nužno mora brzo prilagođavati zahtjevima tržišta, smatramo kako smo uvođenjem sustava kvalitete u naše poslovanje dobili alat kojim možemo bolje upravljati našim procesima i aktivnostima, koji će potencirati našu vrijednost u odnosu na konkurenciju i kojeg će prepoznati naši postojeći i budući poslovni partneri.


Politika kvalitete

Poslovni uspjeh organizacije počiva na razvoju i prodaji vlastitih programskih produkata iz područja poslovnog i tehnološkog softvera, te konzultantskih usluga i obuke korisnika vezanih na primjenu tih produkata na domaćem i svjetskom tržištu. Pri tome je potrebno osigurati ispunjavanje zahtjeva klijenata i poboljšanje učinkovitosti poslovanja partnera i samih kompanija koje su korisnici nekog od naših programskih produkata, te time osigurati rast organizacije.

Povećavajući kvalitetu naših aktivnosti nastojimo:

 • stalno poboljšavati kvalitetu procesa, proizvoda i usluga sustavnim razmišljanjem i djelovanjem u svim poslovnim područjima organizacije, a s ciljem zadovoljenja zahtjeva i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda i drugih zainteresiranih strana: zaposlenika, dobavljača, partnera, vlasnika i šire zajednice.

Sustav upravljanja kvalitetom je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s poslovodstvom, imaju obvezu:

 • zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika,
 • poštovati i primjenjivati zakone i obvezujuće propise,
 • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Poslovodstvo društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike. Godišnji ciljevi dokumentirani su u zapisu Godišnji ciljevi kvalitete (OB-54.01).


Strateški ciljevi

 • stvaranje prepoznatljivih programskih produkata na domaćem i svjetskom tržištu,
 • konstantan rad na prilagodbi poslovnih i tehnoloških programskih produkata za lokalno i globalno tržište,
 • konstantno usavršavanje postojećih programskih produkata njihovim verzioniranjem,
 • povećanje broja konzultantskih usluga i programskih produkata izvedenih iz postojećih,
 • kontinuiran rad na unapređenju projektiranja i dokumentiranja za potrebe verzioniranja postojećih i izvođenju novih programskih produkata,
 • kontinuiran rad na prilagođavanju i/ili pretvaranju produkata u javno dostupne servise putem interneta,
 • konstantno povećavanje broja korisnika (lokalno i internacionalno),
 • povećanje broja prodanih licenci (i za poslovni i za tehnološki software),
 • unapređivanje odnosa s klijentom i rad na povećanju njihovog zadovoljstva - skraćivanje vremena potrebnog za realizaciju zahtjeva klijenata,
 • konstantna podrška klijentu za vrijeme korištenja aplikacije,
 • stvaranje partnerske mreže na području Hrvatske i u svijetu; za poslovni i tehnološki software,
 • zapošljavanje novih stručnih kadrova, njihova edukacija i stvaranje poticajnog okruženja za rad.