Primjena Jedinstvenog okvirnog kontnog plana

Od 1.1.2017 primjenjuje se Jedinstveni okvirni kontni plan donešen od strane Odbora za standarde financijskog izvješćivanja.

Prema objavljenom Jedinstvenom okvirnom kontom planu (Narodne novine br.75) veći dio izmjena odnosi se na nova osnovna (sintetička ) konta na kojima se evidentiraju poslovni događaji iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe, poduzetnicima povezanih sudjelujućim interesom i na konta na kojima se evidentiraju potraživanja i obveze za poreze i doprinose (porez na dodanu vrijednost, posebni porezi – trošarine, porezi i doprinosi na dohodak). Sukladno tome postojeći kontni plan u UBS21 treba dopuniti novim analitičkim kontima na kojima se evidentiraju navedeni poslovni događaji.

Za primjenu Jedinstvenog okvirnog kontnog plana u poslovnom sustavu (UBS21,UsBS,UaBS,UfBS) potrebno je:

 1. u kontnom planu koji se koristi (pr.RRiF kontni plan) otvoriti nova analitička konta unutar osnovnih (sintetičkih) računa koja su nova ili izmjenjena u odnosu na dosad korištena (novo dodana ili promjena šifre sintetičkog konta )
 2. nova analitička konta dodaju se kroz smisleni kontni plan
 3. novo otvorena analitička konta dodati u odgovarajuće sheme knjiženja koje se koriste ili otvoriti nove sheme knjiženja koje će se koristiti za knjiženja od 1.1.2017
 4. u temeljnici početnog stanja ručno izmjeniti analitička konta čije šifre su promjenjene i dodana (unijeti šifre analitičkih konta koje se primjenjuju od 1.1.2017)
 5. u shemama finacijskih izvještaja na odgovarajuće pozicije dodati novo otvorena analitička konta

Izmjene i dopune shema knjiženja


 • na glavnom izborniku odabere se ►Matični podaci►Računovodstvo►Sheme knjiženja poslovnih dokumenata
 • u strukturnom (hijerarhijskom) pregledu označi se vrsta dokumenta za koju se mijenja shema knjiženja
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Filter"  za odabir (selektiranje) sheme knjiženja
 • u tabličnom pregledu (gridu) označi se shema knjiženja koja se mijenja ili dopunjuje
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Promijeni"
 • odabere se tab Shema knjiženja
  • ako se shema knjiženja mijenja - označi se odgovarajuća stavka u shemi koji se mijenja i na glavnom izborniku klikne na ikonu "Promijeni detalj"
  • ako se shema knjiženja dopunjuje - na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Redni broj - upisati broj
Pozicija - odabrati odgovarajuću poziciju
Konto - kod
mijenjanja sheme - "stari " analitički konto zamjeniti odgovarajućim novo otvorenim analitičkim kontom
dopuna sheme - odabrati odgovarajući novo otvoreni analitički konto
Vrsta analitike - automatski se popunjava odabirom konta knjižena
Dug. / Potraž. - odabrati odgovarajuću stranu
Početno stanje - odabrati Ne
Zaključno knjiženje - odabrati Ne
Za knjiženje - odabrati Da
Analitika 3 - odabrati odgovarajuće
Pečat - odabrati
Da- ako se "stari" analitički konto zamjenjuje novim
Ne- za "stari" analitičkii konto kod dopune sheme knjiženje
Da- za novo otvoreni analitički konto kod dopune sheme knjiženja
Koristi se - odabrati Da
 • klik na ikonu "Spremi"

Izmjene i dopune shema financijskih izvještaja


 • na glavnom izborniku odabere se ►Matični podaci►Računovodstvo►Financijski izvještaji►Sheme financijskih izvještaja
 • u strukturnom (hijerarhijskom) pregledu obilježi se financijski izvještaji koji je mijenja i dopunjuje
 • dvoklikne se na naziv izvještaja za prikaz svih pozicija financijskog izvještaja
 • u tabličnom pregledu (grid) označi se pozicija koja se mijenja ili dopunjuje
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Promijeni"
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Konto - odabrati novo otvoreni analitički konto koji sudjeljuje u izračunu vrijednosti pozicije financijskog izvještaja
Analitika - odabrati analitiku novo otvorenog analitičkog konta koji sudjeljuje u izračunu vrijednosti pozicije financijskog izvještaja
Red.br. - upisati redni broj stavke pozicije financijskog izvještaja
Početno stanje - odabrati
Da - ako samo početno knjiženje odabranog konta sudjeljuje u izračunu vrijednosti pozicije financijskog izvještaja
Ne - za ostala knjiženja sa odabranog konta
Zaključno knjiženje - odabrati
Da - ako samo zaključno knjiženje odabranog konta sudjeljuje u izračunu vrijednosti pozicije financijskog izvještaja
Ne - za ostala knjiženja sa odabranog konta
Strana - odabrati odgovarajuću stranu knjiženja
Koeficijent - upisati
1 - ako se iznos stavke pribraja u ukupni iznos pozicije
-1  - ako se iznos stavke oduzima od ukupnog iznosa pozicije
 • klik na ikonu "Spremi"

Prelazni period


 • izdavanje i primanje poslovnih dokumenata iz prethodne i tekuće poslovne godine
 • ako su napravljene nove sheme knjiženja
  • za prethodnu godinu koristiti "stare" sheme knjiženja koje se nakon prestanka korištenja mogu isključiti iz upotrebe odnosno da se više ne pojavljuju u izbornicima - polje VK u pečatu za knjiženje (isključiti check box "Koristi se" u zaglavlju sheme knjiženja)
  • za tekuću godinu koristiti novo otvorene sheme knjiženja
 • ako su sheme knjiženja dopunjene novo otvorenim analitičkim kontima
  • za prethodnu godinu koristiti pozicije u pečatu za knjiženje sa "starim" analitičkim kontima
  • za tekuću godinu koristiti pozicije u pečatu za knjiženje sa novo otvorenim analitičkim kontom
  • pozicije koje su u shemi knjiženja stavljene da ne pojavljuju u pečatu za knjiženje (check box "Pečat" - Ne) mogu se ručno dodati u pečat za knjiženja prilkom unosa dokumenta
   • na glavnom izborniku klike se na ikonu "Dodaj detalj"
   • u prozoru Pečat za knjiženje - dodavanje odabere se pozicija sa odgovarajućim kontom za knjiženje
   • sa Enter se potvrdi odabir pozicije
   • popune se polje Analitika - Iznos - Opis
   • klik na ikonu "Spremi"