Sigurnost u n-aos cloud aplikacijama

Sigurnosne mjere poduzete u na-aos cloud aplikacijama

Kako bi Vaši podaci bili sigurni, n-aos pruža zaštitu korištenjem više metoda:

  • siguran tunel za komunikaciju,
  • zasebna baza podataka za svaki radni prostor,
  • personalizirana adresa (URL) na razini radnog prostora,
  • individualni pristup aplikaciji korištenjem korisničkog imena i kompleksne korisničke lozinke,
  • evidentiranje svakog pristupa podacima.

 

Korištenje SSL-a kao sigurnog komunikacijskog tunela

Poduzeli smo sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnu komunikaciju podataka između usluge i korisnika koristeći https protokol.

Koristimo zadnju verziju SHA enkripcije koju pruža sa svojim certifikatom svjetski priznati pružatelj SSL usluge kako bi unos podataka koje aplikacija zahtijeva prolazio kroz siguran tunel za komunikaciju

Osim kod unosa podataka isti protokoli se koriste za komunikaciju sa servisima koji se koriste unutar aplikacije poput dohvaćanja i slanja podataka na servis za e-Račun, dohvaćanja i čitanja podataka sa Google servisa npr. mail-a i kalendara ukoliko je istima dozvoljen pristup kroz aplikaciju.

 

Personalizirani ulaz na razini tvrtke

Kod odobrenog zahtjeva za kreiranje radnog prostora za svaku tvrtku se generira jedinstvena URL adresa preko koje se pristupa podacima.

Ovim osiguravamo minimalni rizik od upada na određeni radni prostor nasumičnim napadom.

 

Pristup podacima po korisničkim pravima

Svi logirani korisnici dobivaju preko sustava rola pravo/zabranu na korištenje aplikacija i uvid na podatke.

Više o korisničkim pravima

 

Evidentiranje pristupa podacima

Kod uspješnog pristupa podacima u aplikaciji u bazu podataka se stavlja zapis za naknadnu usporedbu. Isto se bilježi svako slanje podataka iz aplikacije i pristup servisima.