Usluga vođenja registra imovine i obračuna amortizacije

  Vođenje registra vaše imovine

Vi dostavljate, a mi zaprimamo podataka o postojećoj imovini u Excel formatu prema definiranom predlošku. Čitavo vrijeme imate uvid u registar imovine i plan amortizacije za čitav radni ili životni vijek imovine. Za novu imovinu, dostavlja se zapisnik o zaprimanju ili ulazni račun za nabavu. Rashod, stavljanje imovine izvan upotrebe, privremeno zaustavljanje amortizacije se provodi direktim podešenjima od strane klijenta.

  Mjesečni obračun amortizacije vaše imovine

Na početku svakog mjeseca dobivate izvještaj o stanju imovine i predkontirani obračun amortizacije za prethodni mjesec.

  Godišnji popis imovine

Na kraju godine šaljemo vam online inventurnu listu - godišnji popis imovine, u koju unosite pronađene količine.
Za sredstva koja nisu pronađena izrađuje se zapisnik o otuđenju ili uništenju
na osnovu kojeg se sredstvo stavlja izvan upotrebe ili evidentira rashod.

  Cijene

Mjesečna cijena usluge ovisi o broju osnovnih sredstava, jesu li sredstva
jednostavna ili složena, te postoje li povećanja i smanjenja vrijednosti
tijekom korištenja. Mjesečno od 0.35 € do 1.25 € po inventarskom broju.

Opći uvjeti korištenja i pravila privatnosti

U nastavku zatražite ponudu:


 

Provjera
Jeste li stvarni posjetitelj?
10 + 3 =
Rješite ovaj jednostavan zadatak i unesite rezultat. Npr. za 1+3 unesite 4.