Usluga vođenja registra imovine i obračuna amortizacije

  Vođenje registra vaše imovine

Vi dostavljate, a mi zaprimamo podataka o postojećoj imovini u Excel formatu prema definiranom predlošku. Čitavo vrijeme imate uvid u registar imovine i plan amortizacije za čitav radni ili životni vijek imovine. Za novu imovinu, dostavlja se zapisnik o zaprimanju ili ulazni račun za nabavu. Rashod, stavljanje imovine izvan upotrebe, privremeno zaustavljanje amortizacije se provodi direktim podešenjima od strane klijenta.

  Mjesečni obračun amortizacije

Na početku svakog mjeseca dobivate izvještaj o stanju imovine i predkontirani obračun amortizacije za prethodni mjesec.

  Godišnji popis imovine

Na kraju godine šaljemo vam online inventurnu listu - godišnji popis imovine, u koju unosite pronađene količine.
Za sredstva koja nisu pronađena izrađuje se zapisnik o otuđenju ili uništenju
na osnovu kojeg se sredstvo stavlja izvan upotrebe ili evidentira rashod.

  Cijene

Mjesečna cijena usluge ovisi o broju osnovnih sredstava, jesu li sredstva
jednostavna ili složena, te postoje li povećanja i smanjenja vrijednosti
tijekom korištenja. Mjesečno od 0.35 € do 1.25 € po inventarskom broju.

Opći uvjeti korištenja i pravila privatnosti

U nastavku zatražite ponudu:


 

Provjera
Jeste li stvarni posjetitelj?
8 + 3 =
Rješite ovaj jednostavan zadatak i unesite rezultat. Npr. za 1+3 unesite 4.