HR digitalni komplet

H R   aplikacijski paket za cjelovito upravljanje s ljudskim potencijalima i obračun plaće. Sadrži aplikacije i funkcionalnosti potrebne za poslove iz HR domene kao što su regrutiranje s postupkom prijave, selekcije kandidata i odabirom novih zaposlenika, registar zaposlenika sa svim potrebnim podacima, procjena učinka i nagrađivanje zaposlenika, planiranje i evidenciju radnog vremena, te obračun plaće.

  REGRUTIRANJE  Prikupljanje prijava, komunikacija s kandidatima, selekcija i konačni odabir kandidata

  PROCJENA UČINKA  Postavljanje ciljeva i procjena učinka zaposlenika

  LJUDSKI POTENCIJALI  Registar zaposlenika sa svim potrebnim podregistrima

  RAD  Evidencija radnog vremena, planiranje rada i planiranje godišnjih odmora

  PLAĆE  Priprema i obračun plaće, JOPPD, specifikacije i zbrojni nalog za uplatu plaće

 

Kalkulator plaće

 

Uz poslovne funkcionalnosti, primjena tehnologije oblaka donosi lakšu komunikaciju i nadzor, bolju kontrolu pristupa i dostupnost 24/7 s bilo koje lokacije. Aplikacije su multijezične, isporučuju se na hrvatskom ili engleskom jeziku, a korisnici sami mogu napraviti prijevod na druge jezike. Komplet može sadržavati dvije ili više aplikacija iz odabira glavnih aplikacija (veliki paneli) u HR kompletu, ovisno o potrebama.

 

Isprobaj aplikacije

 

 

Korisnička dokumentacija Ljudski potencijali i Procjena učinka>>>

Korisnička dokumentacija Regrutiranje >>>

Korisnička dokumentacija Plaće >>>

Korisnička dokumentacija Evidencija radnog vremena >>>

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE