n-aos aplikacija RAD - početak korištenja

Na prvom ulasku u aplikaciju n-aos RAD preporučamo da kao Administrator najprije napravite slijedeće:
 • podesite vrste pristupa aplikaciji
 • otvorite radnike za koje ćete voditi evidenciju
 • otvorite sebe kao radnika i povežite sa svojim korisničkim računom (opcionalno)

Podešenja vrste pristupa aplikaciji

 • na glavnom izborniku odabere se ►Okolina►R (Nadređeni objekti)
 • odabere se kartica (tab) ►Postavke pristupa
 • u pregledu se označi kategorija (vrsta evidencije) za koju se definiraju postavke pristupa
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red /  Dupliciraj označeni red" ►"Uredi označeni red"

 • za Evidenciju ulazaka i izlazaka (ova vrsta evidencije je relevantna samo za komercijalne verzije) odaberite
  • Tip pristupa - osobno ograničeno (korisnik može pristupiti samo svojim zapisima)
  • Ovlaštena osoba - odaberite dobiveno korisničko ime, odnosno odaberite sebe (odabrane ovlaštene osobe će vidjeti sve zapise, a ostali korisnici samo svoje zapise) 
    
 • za Dnevnu evideniciju rada odaberite
  • Tip pristupa - ograničeno (samo ovlaštene osobe-korisnici mogu pristupiti) ili neograničeno (svi korisnici mogu pristupati)
  • Ovlaštena osoba - odaberite dobiveno korisničko ime, odnosno odaberite sebe (odabrane ovlaštene osobe će vidjeti sve zapise, a ostali korisnici samo svoje zapise) 
    
 • za Planer godišnjih odmora i slobodnih dana odaberite
  • Tip pristupa - osobno ograničeno (korisnik može pristupiti samo svojim zapisima)
  • Ovlaštena osoba - odaberite dobiveno korisničko ime, odnosno odaberite sebe (odabrane ovlaštene osobe će vidjeti sve zapise, a ostali korisnici samo svoje zapise)

Otvaranje radnika za koje ćete voditi evidenciju

 • na glavnom izborniku odabere se ►Okolina►R (Nadređeni objekti)
 • odabere se kartica (tab) ►Aktivni zaposlenici
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red "

Otvaranja sebe kao radnika i povezivanje sa svojim korisničkim računom

 • na glavnom izborniku odabere se ikona ►"Postavke sučelja,dodavanje korisnika i korisničkih prava"►"Uređivanje korisničkih prava"
 • odabere se vlastito korisničko ime (login)
 • klikne se na ikonu "Uredi označeni red"
 • u polju Porezni broj upiše se vlastiti OIB (osobni identifikacijski broj)

 • na glavnom izborniku odabere se ►Okolina►R(Nadređeni objekti)
 • odabere se kartica (tab) ►Aktivni zaposlenici
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red "
 • porezni broj (OIB) radnika mora biti jednak poreznom broju (OIB) korisnika

Početak unosa u evidenciju radnog vremena

 • na glavnom izborniku odabere se ►Radno vrijeme
 • na radnoj traci tabličnog prikaza (grid) klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
 • opcionalan unos ►na glavnom izborniku odabere se ►Pomočnici►Evidencija radnog vremena

Pregledavanje  unesenih podataka i izvještaja

 • na radnoj traci tabličnog prikaza (grid) klikne se na ikonu "Ukjuči / isključi pretraživanje u tabličnom prikazu"
 • u odgovarajuće polje upisati uvjet pretraživanja zapisa

 • na radnoj traci grida (tablični pregled) klikne se na ikonu ►"Filteri" ►"Koristi napredno filtriranje" za traženje zapisa radnog vremena

 • na glavnom izborniku odabere se ►Radno vrijeme►Izvještaji
 • odabere se odgovarajući izvještaj
 • upišu se odgovarajući uvjeti (prametri) ispisa izvještaja

V A Ž N O : kod ispisa izvještaja Vaš bi internet preglednik mogao spriječiti otvaranje skočnih (pop-up) prozora. Podesite - omogućite otvaranje skočnih prozora kako bi mogli vidjeti izvještaje (ukoliko odaberete da za stranicu otvara skočne prozore, ubuduće istu akciju nećete morati ponavljati)

Zahtjev za korištenje evidencije o radu  > >     O V D J E !