Dokumentacija poslovnih sustava

Korisnicka dokumentacija sadrži više stotina stranica podijeljenih u dokumente prema kategorijama i temama. Dio dokumentacije je dostupan samo uz prijavu. Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli koristiti cjelokupnu dokumentaciju poslovnih sustava. Korisnicima preporučamo da koriste isto ime i lozinku koju koriste i u radu sa sustavom. Pretraživati možete koristeći filter za traženje unutar naslova i/ili unutar sadržaja dokumentacije, a dodatno možete sužavati izbor birajući područje u kojem mislite da se dokumentacija nalazi.

Naslov Opis Rev Datumsort ascending
Dijagnostika NLBS sustava
Ukoliko nakon instalacije neke od aplikacija dođe do poteškoća u radu koje onemogućavaju pokretanje aplikacije, promjenu licencnog ključa i...
12.08.2019 - 18:10
Unos prijevoznih sredstava za korištenje u putnim nalozima
Prijevozna sredstva (avion,vlak,autobus,osobna vozila u vlasništvu tvrtke ili zaposlenika i sl.) koja se koriste u poslovne svrhe na službenom...
12.08.2019 - 18:09
Urudžbeni zapisnik i digitalna arhiva 12.08.2019 - 18:08
SEPA nalog za plaćanje
SEPA (Single Euro Payment Area) nalog za plaćanje je novi format zbrojnog naloga za prijenos u novom xml formatu. koji se u RH...
27.05.2019 - 12:49
Fiskalizacija u poslovnom sustavu

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji se primjenjuje od 01.01.2013 obveznici fiskalizacije (pravne i fizičke osobe - obveznici...

09.04.2019 - 15:04
Funkcionalnosti tabličnog pregleda
Tablični pregled (grid) poslovnih dokumenata i evidencija u sustavu sadrži funkcionalnost koja omogućuje korisničko definiranje...
09.04.2019 - 14:02
Obračun putnih troškova
Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi...
29.03.2019 - 17:01
Putni nalog
Putni nalog je dokument koji se sastavlja povodom i u vrijeme nastanka službenog događaja, a uz kojeg se obvezno prilažu isprave kojima se...
29.03.2019 - 16:59
Referentna valuta i tečaj
Korištenje referentne valute i tečaja omogučuje dobivanje financijskih izvještaja (bilanca,račun dobiti i gubitka i sl.) u valuti različitoj od...
29.03.2019 - 16:57
Dodavanje nove vrste kapaciteta
Vrste kapaciteta dio su matičnih podataka kroz koji se u poslovnom sustavu definiraju dodatne vrste analitičkih obilježja koja se koriste kod...
21.03.2019 - 13:52
Kapaciteti
Kapaciteti su dio matičnih podataka kroz koje se u sustavu definiraju dodatna analitička obilježja koja se se koriste u poslovnom dokumentima...
21.03.2019 - 13:51
Mjenica
Mjenica je vrijednosni papir (isprava) na određeni iznos novca koji svom imatelju daje pravo da taj iznos naplati od osobe koja je u njoj...
21.03.2019 - 13:46
Zatvaranje - naplata izlaznih računa
Evidentiranje naplaćenih potraživanja od kupaca odnosno zatvaranje (naplata) izlaznih računa provodi se kroz poslovni dokument Izvod platnog...
21.03.2019 - 13:45
Asortiman - podaci o artiklima
Asortiman odnosno matični podaci asortimana su registar artikala - materijala i sirovine,trgovačke robe,gotovih proizvoda,poluproizvoda i usluga...
21.03.2019 - 10:46
Rabati, popusti, cassa sconto
U prodajnim aktivnostima često dolazi do potrebe automatiziranja dodjeljivanja rabata i popusta.Poslovni sustav sadrži mehanizme koji omogućuju...
21.03.2019 - 10:32
Izvod platnog prometa
Izvodom platnog prometa evidentiraju se poslovne promjene na novcanim racunima (žiro - racun,devizni racun,otvoreni akreditiv i sl.) tvrtke u...
21.03.2019 - 10:11
Dodatne analitike (dodatne dimenzije knjiženja)
Dodatne analitike sustava koriste se kada je potrebno proširiti analitički okvir financijskog izvještavanja (npr. razrada troškova po mjestima i...
21.03.2019 - 10:05
Obrazac PDV za 2015.god
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se primjenjuju od 1.1.2015 ukinuta je godišnja prijava PDV-a (obrazac PDV-K)  i...
13.03.2019 - 18:08
Preuzimanje i instalacija softvera
Za preuzimanje i instalaciju odabrane aplikacije (softvera) s web stranice N-lab potrebno je slijediti korake u nastavku. Prikazana...
11.03.2019 - 13:27
Kopiranje dnevnih u mjesecne radne listove
Dnevna evidencija radnog vremena radnika može se kopirati u mjesečnu evidenciju radnog vremena odnosno u mjesečne radne listove koji su osnov za...
12.02.2019 - 11:35

Pages